CONTES A DINS LA CAPSA

CONTES A DINS LA CAPSA

Sessió 0-3 anys o sessió 4-9 anys

El repertori varia cada vegada. Consulteu la possibilitat d'organitzar una sessió temàtica: llops bons, gats...


Descripció:

Què hi haurà, què hi haurà a dins la capsa? Estarà mig plena o mig buida? Obrim la capsa i ho descobrim? Doncs vine perquè sense tu, no es pot obrir.

Objectius: varien segons els contes de la sessió.