EMOCIONS
Sessió 0-3 anys

Avui és l’aniversari del peix i li prepararem una festa com cal: pastís, globus... Però mentre el peix sigui fora, els seus amics tindran un petit problema.

Objectius: valorar positivament allò no material enfront allò material, aprendre que la golafreria no és necessària, valorar la generositat com una bona qualitat.