FORMESFORMES


Sessió 0-3 anys


Allò que veiem no és allò que sembla. Sessió on les formes canvien per estimular l'imaginari.

Objectius: aprendre el nom de les formes geomètriques bàsiques, estimular l'imaginari, mostrar els prellibres a les famílies i explicar per a què serveixen.