EL GENI RODARI

INFANTIL - a partir de 4 anys
JOVES - cinquè i sisè, primer d'ESOEL GENI RODARI

Les històries de Gianni Rodari estan plenes de creativitat i humor, trenquen els esquemes preestablerts i ajuden a pensar sense prejudicis tot formulant noves preguntes. Gianni Rodari fa un bon ús de l'humor i la fantasia entusiasta que l’envolta per tal de crear els seus
llibres.


Objectius pedagògics versió infantil: conèixer els títols d’algunes de les obres de l’autor italià, conèixer les claus de lectura i escriptura de les obres Rodari, motivar la lectura d’alguna de les obres del geni de la fantasia.

Objectius pedagògics versió joves: donar eines i recursos a l’hora d’escriure els propis contes, relats i resums. Estimular la imaginació i comprendre de manera lúdica les claus d’escriptura de Gianni Rodari.


Entrades populars